Viewing articles tagged 'joomla'

[Joomla 2.5] Chèn Facebook Comment vào bài viết

Việc gán facebook comment vào bài viết jooma 2.5 hiện cũng có khá nhiều Component & Plugin hỗ...

Chèn Comment Facebook vào Virtuemart bằng Plugin

Dĩ nhiên có thể hoạt động trên tất cả các phiên bản. Ở đây mình demo Chèn Comment Facebook vào...

Creating a Custom 404 Error Page

Four Steps to Creating a Custom 404 Error Page Create an Uncategorized '404' ArticleCreate an...

Điều khiển vùng {mainbody} trên trang chủ

Như các bạn đã biết, trên mỗi template của Joomla luôn có rất nhiều vùng chứa các module, các...

Hỏi lỗi bị treo ở bước Creating Database Tables khi cài đặt Joomla 3.x trên XAMPP?

Đầu tiên bạn cần chọn reset lại trang hoặc nhấn F5 để refresh lại trang. Sau đó bạn quay lại bước...

How do I fix a corrupt Joomla jos_session table

I manage a few Joomla websites on a underpowered virtual servers and they occasionally crash...

Joomla là gì ?

Joomla là một hệ quản trị nội dung mã nguồn mở (Tếng Anh : Open Source Content Management Systems...

Khắc phục lỗi Joomla Fatal error: Allowed memory size of xxx bytes exhausted

Cách 1: a) Tạo một file php.ini upload vào thư mục gốc của joomla site & reset lại Apache:...

Không hiển thị được module Language Switcher

Không hiển thị được module Language Switcher sau khi đã cài ngôn ngữ Tiếng Việt cho Joomla. Các...

Tạo Tab trong phần chi tiết sản phẩm của VirtueMart

Bạn mở file: /components/com_virtuemart/themes/default/templates/product_details/flypage.tpl.php...