Viewing articles tagged 'directadmin'

Cách Backup và Restore Data trên Directadmin

Sao lưu dữ liệu (Backup data) là công việc quan trọng và thường xuyên phải làm của 1 Webmaster....

How to install suphp in directadmin

Directadmin came with php ad CLI options. So the php scripts run as apache user.  You can use...

Howto Directadmin+Apache 2.2+PHP5+SUPHP+Suexec perfect setup

To configure SUPHP in directadmin is an easy task. There are a number of ways to do it. But this...

httpd causing high CPU load in CentOS / DirectAdmin

If you did TOP in ssh, and noticed httpd process has a high cpu load, and has been running for a...

Hướng dẫn cài đặt SSL miễn phí Let’s Encrypt trên DirectAdmin

Chào các bạn. Hôm nay mùng 1 tết mình sẽ post bài đầu tiên của năm mới 2017 hướng dẫn các bạn...

Hướng dẫn cập nhật IP cho VPS sử dụng DirectAdmin

Để cập nhật lại IP cho VPS sử dụng DirectAdmin, bạn đăng nhập vào VPS thông qua SSH và chạy dòng...

Hướng dẫn chmod, bảo mật Hosting linux Directadmin

Xin hướng dẫn các bạn thực hiện CHMOD và đặt mật khẩu thư mục để tăng tính bảo mật hosting linux....

Hướng dẫn nén và giải nén trên DirectAdmin

Chào bạn! Có nhiều bạn thắc mắc làm cách nào để tạo file nén ngay trên quản trị hosting...

Một số câu lệnh ssh kiểm tra server khi bị tấn công DDoS

Mã: netstat -n | grep :80 |wc -l Kiểm tra số lượng connection đang ở trạng thái SYN_RECV:Mã:...

Một số lỗi ít gặp khi sử dụng DirectAdmin

Lưu ý: khi gặp bất cứ lỗi nào bạn hãy kiểm tra file log tại /var/log/directadmin/error.log để xem...

Những bảo mật cần thiết cho DirectAdmin

Bạn đã “lỡ dại” đầu tư VPS hoặc Server, lỡ xài DirectAdmin (DA) thì xem như bạn đang gánh cho...

PHP-Selector and DirectAdmin

Our PHP-Selector work wtih DirectAdmin only if PHP is running in suphp or fcgi mode. Here is the...

Tăng tốc File manager trong Directadmin

Mặc định DirectAdmin sẽ calculate size của các folder khi duyệt qua, khi server ta ít file thì...

Update phpMyAdmin 4.x Directadmin

As this is a new major release, I've added it to custombuild, but if you want 4.0.0, you'll need...