Việc gán facebook comment vào bài viết jooma 2.5 hiện cũng có khá nhiều Component & Plugin hỗ trợ, nhưng nhiều bạn cài đặt & thiết lập cũng gặp khá nhiều rắc rối, vậy nên mình chia sẽ cách tạo facebook comment cho bài viết ở joomla 2.5 đơn giản & nhẹ hơn.
Đầu tiên các bạn vào https://developers.facebook.com/apps
Click vào + Create New App
Điền đầy đủ thông tin như trong hình như sau:
Sau khi qua bước này bạn click vào Continue tới giao diện tiếp theo các bạn điền những thông tin cần thiết & Save ChangesKế tiếp các bạn vào link: https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/
Điền đầy đủ thông tin như trong hình:
URL to comment on: Điền link website bạn hay link gì cũng được, tạm thời

Color Scheme: Màu commnent box thông thường thì có: light & dark

Number of Posts: Số lượng comment hiển thị

Width: Độ rộng comment box

Sau khi điền đầy đủ bạn nhấn vào Get Code, sẽ hiển thị như sau:Các bạn copy code ở hộp đầu tiên hoặc code bên dưới đây:

<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&appId=448372918392834";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>*Nhớ thay dãy ID màu đỏ thành ID của bạn nhé.

Chèn vào trong thẻ


<body>


Tiếp đến copy code ở ô thứ hai, chèn vào vị trí bạn muốn hiển thị trong file components\com_content\views\article\tmpl\default.php:

<div class="fb-comments" data-href="<?php echo JURI::current() ?>" data-colorscheme="light" data-numposts="5" data-width="600"></div>

Hoặc code: 

<?php
$url = (!empty($_SERVER['HTTPS'])) ? 'https://'.$_SERVER['SERVER_NAME'].$_SERVER['REQUEST_URI'] : 'http://'.$_SERVER['SERVER_NAME'].$_SERVER['REQUEST_URI'];
?>
<div class="fb-comments" data-href="<?php echo $url; ?>" data-colorscheme="light" data-numposts="5" data-width="600"></div>

Save file, upload & thử xem đã được chưa nhé :)

Nếu vẫn ko được thì pm live chat mình sẽ hướng dẫn cụ thể.

 

Trân trọng

Bài viết này có hữu ích với Bạn? 99 Người xem đã đánh giá bài viết này hữu ích (512 Điểm)