Đôi khi cài một vài phần mềm xuất hiện lỗi này ở Windows, các bạn có thể fix theo cách sau:

Các bạn vào Run gõ đường dẫn tới thư mục Temp của user, ví dụ: c:\users\"username"\AppData\Local\ 
hoặc cũng có thể tìm bằng cách vào My Computer, C...
Khi đã vào thư mục Temp click chuột phải chọn Properties, chọn Security/Edit/Add, tìm đến User của máy rồi add vào là ok.
Bài viết này có hữu ích với Bạn? 113 Người xem đã đánh giá bài viết này hữu ích (1015 Điểm)