Như lần trước chúng tôi đã hướng dẫn Kiểm tra tên miền Việt Nam trên WHMCS xem tại: https://www.giaiphapcong.vn/knowledgebase/31/Kiem-tra-ten-mien-Viet-Nam-tren-WHMCS.html

Nay mình đưa code file đích whois này, các bạn có thể tùy biến & sử dụng, có gì cùng phát triển.
Các bạn tạo 1 file php ví dụ: vnwho.php chứa nội dung sau:

<?php
$domain = $_GET['domain'];
$url = 'https://vnwho.com/api/'.$domain.'/';
$ch = curl_init($url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
$json_response = curl_exec($ch);
if ($json_response === false)
{
echo 'false';
}
else
{
$response = json_decode($json_response, true);
curl_close($ch);
if (!empty($response['result']))
{
echo $response['result'];
}
else
{
echo 'false';
}
}
?>


Sau đó test bằng cách chạy file check thử tên miền dạng: http://tenmien.com/vnwho.php?domain=tenmiencancheck.com
Sẽ cho kết quả đã đăng ký hoặc chưa. Các bạn có thể tùy biến thêm & phát triển theo ý mình.

Tiếp đến bạn vào: WHMCS/includes/whoisservers.php
Chèn thêm nội dung sau vào cuối cùng:


.vn|http://tenmien.com/checkdomain.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found !
.com.vn|http://tenmien.com/checkdomain.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found !
.net.vn|http://tenmien.com/checkdomain.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found !
.biz.vn|http://tenmien.com/checkdomain.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found !
.edu.vn|http://tenmien.com/checkdomain.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found !
.org.vn|http://tenmien.com/checkdomain.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found !
.info.vn|http://tenmien.com/checkdomain.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found !
.gov.vn|http://tenmien.com/checkdomain.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found !
.name.vn|http://tenmien.com/checkdomain.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found !


Giờ các bạn thử vào trang whmcs của mình check thử xem như thế nào nhé.

Chúc các bạn thành công!

 

Từ phiên bản 7.x trở lên:

Tạo file: /resources/domains/whois.json với nội dung dưới đây:

[
{
"extensions": ".vn,.com.vn,.net.vn,.org.vn,.edu.vn,.biz.vn,.name.vn,.int.vn,.gov.vn,.info.vn,.ac.vn,.health.vn,.pro.vn,.idn.vn,.angiang.vn,.bacgiang.vn,.backan.vn,.baclieu.vn,.bacninh.vn,.baria-vungtau.vn,.bentre.vn,.binhdinh.vn,.binhduong.vn,.binhphuoc.vn,.binhthuan.vn,.camau.vn,.cantho.vn,.caobang.vn,.daklac.vn,.daknong.vn,.danang.vn,.dienbien.vn,.dongnai.vn,.dongthap.vn,.gialai.vn,.kontum.vn,.laichau.vn,.lamdong.vn,.langson.vn,.laocai.vn,.longan.vn,.namdinh.vn,.nghean.vn,.ninhbinh.vn,.ninhthuan.vn,.hagiang.vn,.haiduong.vn,.haiphong.vn,.hanam.vn,.hanoi.vn,.hatinh.vn,.haugiang.vn,.hoabinh.vn,.hungyen.vn,.khanhhoa.vn,.kiengiang.vn,.phutho.vn,.phuyen.vn,.quangbinh.vn,.quangnam.vn,.quangngai.vn,.quangninh.vn,.quangtri.vn,.soctrang.vn,.sonla.vn,.tayninh.vn,.thaibinh.vn,.thainguyen.vn,.thanhhoa.vn,.thanhphohochiminh.vn,.thuathienhue.vn,.tiengiang.vn,.travinh.vn,.tuyenquang.vn,.vinhlong.vn,.vinhphuc.vn,.yenbai.vn",
"uri": "https://www.giaiphapcong.vn/vnwho.php?domain=",
"available": "false"
}
]
Bài viết này có hữu ích với Bạn? 95 Người xem đã đánh giá bài viết này hữu ích (269 Điểm)